Coaching & Counseling

Coaching
Coaching is gericht op het begeleiden van mensen bij het bereiken van resultaten die voldoening geven in het persoonlijke en zakelijke leven. Een coach helpt mensen hun prestaties te verbeteren en de kwaliteit van hun leven te verhogen.

Counseling
Counseling gaat een stapje verder. Een counselor begeleidt mensen bij het oplossen van met name persoonlijke, sociale of psychologische problemen. Je kunt een counselor ook zien als iemand waarmee je eens een goed gesprek hebt. Iemand die een klankbord voor je is.

Het verschil tussen coaching en counseling wordt in het algemeen gevormd door de aard van het vraagstuk. Bij meer persoonlijke en emotionele vraagstukken werk je met een counselor, bij meer praktische en zakelijke vraagstukken werk je met een coach.

 

Een coachings -of counselingtraject bestaat uit het voeren van gesprekken en verloopt globaal in drie fasen:

1. Het verhelderen van de situatie
Een probleem is niet altijd wat het lijkt. Veel mensen die voor het eerst bij een counselor komen weten vaak niet precies wat het probleem is. Misschien heb je een algeheel gevoel van onvrede maar is het niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. Wellicht ontdek je in de loop van de gesprekken dat die vermoeidheid een gevolg is van de moeizame samenwerking met die collega.  Of dat stagnatie te maken heeft met twijfels en onzekerheden over de toekomst. Ik help je te ontdekken wat nu precies je vraag is.

2. Gewenste situatie
De tweede stap is het beschrijven van je leven zonder dit probleem. Ik help je om een beeld te vormen van jouw gewenste situatie. Hoe ziet deze er uit? Hoe voel je je hierbij? Wat is er dan anders?  Door hier bewust mee bezig te zijn ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en doelen. Je krijgt zin om hiermee aan de slag te gaan omdat helder wordt welk doel je wilt bereiken.

3. De verandering
Als je eenmaal duidelijk voor je ziet wat je wilt bereiken is het tijd voor de laatste fase, de fase van verandering. Dit is niet altijd makkelijk. Veranderen betekent oude gewoontes loslaten en nieuwe vaardigheden aanleren. Dat kost energie en doorzettingsvermogen. Samen kijken we naar de stappen die je kunt zetten om het gewenste resultaat te behalen.

Wat levert het je op?
In relatief korte tijd (vijf tot acht sessies) ben je in staat om in de toekomst beter met lastige situaties om te gaan waardoor je beter functioneert, ook in je werk.

Het intakegesprek is gratis.